Các cập nhật

11/6/2023 (#4)

Giao diện tối (thử nghiệm). Người dùng có thể tùy chỉnh trong user profile.

29/05/2023

Nâng cấp server.

03/08/2022

 1. Cho phép đặt giới hạn riêng cho từng ngôn ngữ lập trình trong một bài tập.
 2. Thêm thống kê website dành cho admin.
 3. Thêm tính năng ban người dùng, cho phép xử lí những trường hợp gian lận hoặc phá hoại trang web.

02/08/2022

 1. Thêm lựa chọn ẩn/hiện các thí sinh tham gia ảo trên bảng xếp hạng contest.
 2. Thêm nguồn bài tập.

22/06/2022

 1. Cho phép đăng blog cá nhân.
 2. Cho phép báo cáo lỗi của trang web thông qua biểu tượng ⚠️ trên thanh điều hướng.

20/6/2022

 1. Cho phép đề xuất bài tập với user được cấp quyền.
 2. Tính điểm đóng góp cho các thành viên.

17/06/2022

 1. Thêm tính năng vote blog.
 2. Thông báo và làm rõ bài tập của contest sẽ được hiển thị ở trang chính contest.
 3. Cho phép tải xuống bảng xếp hạng contest ở dạng file .csv

24/04/2022

 1. Thêm bảng xếp hạng rating ở trang chủ.
 2. Thêm tính năng so sánh các bài nộp.
 3. Thêm lệnh import full package của Polygon.

19/04/2022

 1. Thêm các role: giáo viên, staff, bị cấm.

 2. Cập nhật giao diện tổ chức:

  • Hiển thị danh sách tổ chức đã tham gia.
  • Các bài tập dành riêng cho tổ chức được chuyển vào danh sách bài của tổ chức, không còn hiển thị ở danh sách chính.
  • Cho phép admin của tổ chức tạo bài tập, tạo contest và viết blog cho tổ chức.
  • Cập nhật lại giao diện yêu cầu tham gia.
  • Thêm điểm thi đua cho tổ chức.

16/04/2022

 1. Thêm form tạo, chỉnh sửa contest ở UI

 2. Thêm tính năng search contest theo tên, checkbox ẩn contest riêng tư

14/04/2022

Cập nhật hệ thống rating mới (chi tiết).

05/04/2022

 1. Cho phép nhúng link file lời giải

 2. Thêm chế độ hiển thị test:

  • Chỉ tác giả có thể xem
  • Hiển thị ngoài contest (mặc định)
  • Công khai
 3. Cho phép chọn loại checker ngoài

02/04/2022

 • Cho phép upload đề dưới dạng file pdf