Problem list

Problem Category Points % AC # AC
Ước số Luyện tập 1.5p 0.0% 0
Cửa sổ Luyện tập 1.5p 0.0% 0
Phần thưởng Luyện tập 1.5p 5.6% 1
Trại hè Phương Nam 2018 - Bài 1 Trại hè 1.5p 50.0% 4
Bộ số Pitago Luyện tập 1p 9.7% 2
TS10 Phổ Thông Năng Khiếu HCM 2023 - Bài 3 Tuyển sinh 10 2p 62.5% 2
TS10 Phổ Thông Năng Khiếu HCM 2023 - Bài 2 Tuyển sinh 10 1p 21.4% 3
TS10 Phổ Thông Năng Khiếu HCM 2023 - Bài 1 Tuyển sinh 10 1.5p 43.8% 5
Xây dựng bộ số Luyện tập 2p 40.0% 1
Trò chơi đẩy bi Luyện tập 2p 50.0% 1
Sắp xếp Luyện tập 1p 0.0% 0
Bội số của k Luyện tập 2p 37.5% 4
Robot Luyện tập 2p 9.1% 1
TS10 Bình Dương 2023 - Bài 4 Tuyển sinh 10 1.5p 57.9% 8
TS10 Bình Dương 2023 - Bài 3 Tuyển sinh 10 1.2p 66.7% 13
TS10 Bình Dương 2023 - Bài 2 Tuyển sinh 10 1.5p 50.0% 10
TS10 Bình Dương 2023 - Bài 1 Tuyển sinh 10 1p 28.9% 10
THT Long An 2024- Bảng C - Bài 3 THT Tỉnh 1p 13.7% 8
THT Long An 2024- Bảng C - Bài 2 THT Tỉnh 1.5p 7.1% 1
THT Long An 2024- Bảng C - Bài 1 THT Tỉnh 1p 52.8% 15
Ngôi làng của các Số Đẹp Luyện tập 2p 34.8% 7
Tay nhanh hơn não Luyện tập 1p 26.7% 14
Mua trái cây Luyện tập 0.5p 60.5% 23
Leo núi Luyện tập 1.6p 14.3% 6
HSG9 Long An 2024 - Bài 1 HSG Tỉnh 1p 41.0% 26
HSG9 Long An 2024 - Bài 2 HSG Tỉnh 1.5p 16.0% 8
HSG9 Long An 2024 - Bài 3 HSG Tỉnh 1.2p 21.6% 10
HSG12 Long An 2024 - Vòng 1 - Bài 1 HSG Tỉnh 1.2p 29.1% 20
HSG12 Long An 2024 - Vòng 1 - Bài 2 HSG Tỉnh 1.2p 31.4% 21
HSG12 Long An 2024 - Vòng 1 - Bài 3 HSG Tỉnh 2p 25.5% 8
HSG12 Đồng Tháp 2023 - Bài 1 HSG Tỉnh 1p 10.0% 6
HSG12 Đồng Tháp 2023 - Bài 2 HSG Tỉnh 1.8p 32.3% 7
HSG12 Đồng Tháp 2023 - Bài 3 HSG Tỉnh 2p 53.8% 10
Dây tơ hồng HSG Tỉnh 1.5p 22.6% 17
Một hoán vị HSG Tỉnh 1p 46.4% 15
Tổng ước HSG Tỉnh 1.5p 14.2% 20
Elaina và Đất nước của giải thuật Luyện tập 2.5p 34.4% 8
Kẻ khủng bố Luyện tập 3.8p 11.1% 2
Trò chơi vượt ải Codeforces 1.8p 39.1% 9
Cánh đồng cỏ Luyện tập 1p 43.4% 21
Trại bò Luyện tập 1.5p 41.2% 14
Quản lí công việc Luyện tập 2.5p 21.9% 5
HSG12 Long An 2023 - Vòng 1 - Bài 1 HSG Tỉnh 1.2p 41.8% 52
HSG12 Long An 2023 - Vòng 1 - Bài 2 HSG Tỉnh 1.5p 32.7% 38
HSG12 Long An 2023 - Vòng 1 - Bài 3 HSG Tỉnh 1.2p 49.0% 29
Xâu đơn giản Luyện tập 1.4p 33.0% 31
Phân loại từ Luyện tập 1.5p 28.0% 18
Đoàn xe Luyện tập 2.2p 39.3% 12
Người chiến thắng Luyện tập 1p 38.5% 32
Diện tích Luyện tập 2p 18.4% 6