Problem list

Problem Category Points % AC # AC
Diện tích Luyện tập 2p 14.3% 3
Tham quan Luyện tập 1.5p 52.9% 5
Dãy số đặc biệt Luyện tập 1.5p 50.0% 8
Chuyển tin HSG Tỉnh 1.5p 20.0% 2
Câu chuyện của Tèo Luyện tập 2.5p 21.3% 10
Câu chuyện của Grass Luyện tập 1.7p 31.6% 16
Chẵn hay lẻ ? Nhập môn 0.5p 37.1% 42
Bí kíp luyện "Code" Luyện tập 1.3p 27.0% 24
HSG9 Cà Mau 2023 - Bài 3 HSG Tỉnh 1.7p 30.0% 15
HSG9 Cà Mau 2023 - Bài 2 Luyện tập 1.5p 29.3% 15
HSG9 Cà Mau 2023 - Bài 1 HSG Tỉnh 1p 43.7% 21
Christmas far future Luyện tập 3.5p 25.7% 16
Christmas stressful situation Luyện tập 2p 22.8% 23
Christmas chicken Luyện tập 1p 39.3% 170
Christmas game Luyện tập 1p 14.0% 35
Christmas gift Codeforces 1.2p 38.2% 57
Christmas security Luyện tập 3.7p 13.3% 12
Olympic 30/4 - Khối 10 - Mạng Điện OLP 30/4 2.5p 47.6% 5
Olympic 30/4 - Khối 10 - Tam giác cân OLP 30/4 1.5p 20.8% 7
Olympic 30/4 - Khối 10 - Đặt trạm phủ sóng OLP 30/4 1.2p 22.0% 7
Sắp xếp hàng hoá Codeforces 2p 21.3% 15
Sự kiện âm nhạc Luyện tập 1.5p 20.0% 28
Sinh vật X Luyện tập 2.5p 35.6% 11
Bữa tiệc Luyện tập 2p 2.9% 1
Giá trị lớn nhất Luyện tập 1.5p 20.0% 6
Biến đổi dãy số Luyện tập 2p 38.9% 7
Tiệc sinh nhật Luyện tập 3.5p 6.2% 3
Săn vé Luyện tập 1p 65.5% 32
TRẢ TIỀN Luyện tập 1p 88.9% 2
Đếm bit Luyện tập 1p 40.4% 31
Dream Land Luyện tập 1.2p 20.0% 15
Chị cả Luyện tập 0.5p 56.5% 46
Hoạt động trại đông Luyện tập 2p 32.9% 17
THT TQ 2023 - Bảng B - Bài 1 Luyện tập 2p 21.9% 13
THT TQ 2023 - Bảng B & C2 - Bài 2, 1 Luyện tập 2.8p 27.6% 5
THT TQ 2023 - Bảng B & C2 - Bài 3, 2 Luyện tập 3p 8.0% 2
Những hộp kẹo Luyện tập 1.2p 59.4% 55
Cây Halloween ma quái Luyện tập 3.5p 10.4% 6
Trò chơi kinh dị Luyện tập 1.5p 13.8% 17
Trò chơi của Yuki Luyện tập 2.5p 54.8% 16
Cho kẹo hay bị ghẹo Luyện tập 1.2p 25.1% 41
Chọn đồ chơi Luyện tập 1.5p 42.9% 8
Bài toán cái túi Luyện tập 1.5p 37.0% 6
BƯỞI DA XANH Luyện tập 1.5p 27.9% 13
BỘ BA SỐ Luyện tập 1.5p 25.6% 13
Dãy liên tục Nhập môn 1p 0.0% 0
Mua đồ chơi Luyện tập 1.8p 30.1% 14
Tí và Tèo Codeforces 1p 21.6% 12
Sự kiện kì lạ Luyện tập 1.2p 19.0% 22
Chia nhau mua bánh Luyện tập 1.8p 20.0% 7