Rank Username Points ▾ Problems
1 1924 225.72 286
2 1671 223.75 287
3 1655 222.21 307
4 1866 222.13 282
5 1933 189.39 180
6 1441
haruxne
Nguyen Minh Anh
188.43 230
7 1403 182.19 198
8 1977 179.33 167
9 1718 167.71 178
10 1587 167.03 172
11 1472
ily1903
Doctor Strange 100505
158.21 195
12 1652 156.16 144
13 1393 151.22 152
14 1026
ductan116
Nguyễn Huỳnh Đức Tân
143.61 120
15 1325
hnka1982006
Hà Ngọc Khánh An
109.61 99
16 1558
minu2k5
Nguyễn Hoàng Bảo Minh
105.80 107
17 1569 100.67 63
18 1427 97.47 101
19 1573
ConHeoỤcỊch
Nguyễn Trực Phúc
96.38 99
20 94.75 96
21 88.28 61
22 1260
Lâm
Huỳnh Minh Lâm
87.87 84
23 1617
buituananh270908
llmazing
87.25 101
24 1816 86.45 46
25 1504
minhanh
Phan Nhật Lam Phương
85.21 84
26 77.47 58
27 1215
minhtrieu12345
MinHee lowkey trầm tính
76.40 73
28
thanhnguyen0403
Nguyễn Minh Thành
76.34 61
29
neifuisan
Đào Huỳnh Gia Huy
71.73 53
30
Tailord
Nguyễn Thành Tài
69.49 64
31 69.32 61
32 1547 67.57 57
33
minhnhut
Nhựt
67.41 59
34 64.60 43
35 1383
Mo_bien
Phương Toàn
62.66 55
36 1247 61.36 49
37 1397 60.14 48
38 1334
chithiendon
Chí Thiện Đòn
58.96 52
39
baominh1802
Nguyễn Hoàng Bảo Minh
57.47 47
40
duyanhloveav
Hán Duy Anh
54.69 28
41 1375 54.43 62
42 1411 49.99 43
43
nari0508
Nari
47.90 30
44 47.65 37
45
HPhat
Nguyễn Huỳnh Huy Phát
47.41 26
46 1531 45.65 24
47 1241 44.13 33
48 1513 42.64 29
49 42.59 20
50 1871
DeadInside
Not DeadOutside
41.09 15
51 1099 40.57 38
52
tuanduchp90
Bạn Bảo giấu tên
39.05 24
53 1075 37.95 26
54
JackTor_Guy
Jack Người Tỏi
37.73 23
55
Tambietnhe
Hayate
37.37 17
56
HungThinhT1K22
Đặng Lê Hưng Thịnh
34.88 24
57
sangph2612
Phạm Thanh Sang
34.46 21
58 33.91 23
59 33.72 23
60 32.56 16
61
LamTriet
Lâm Triết
31.92 21
62 1299 31.76 20
63
ILovveyyou
ILovveyyou
31.72 13
64 1376 29.28 23
65
Haulolicopter
Phạm Phúc Hậu
29.15 20
66
pda7002
Phạm Duy Anh
29.10 19
67
hctdev
Hoàng Tâm
28.18 19
68 962 27.84 19
69
big
27.10 10
70
ryder37
MF
25.67 19
71
TrongchongchongTS13
Nguyễn Phúc Vĩnh Trọng
25.56 17
72
Idkwhatisthis
Phạm Thị Thu Ngân
24.20 16
73 22.87 15
74 22.82 8
75 21.70 15
76 21.68 7
77 21.63 6
78
Quoctri
Huỳnh Quốc Trí
21.22 13
78
LoTha
Phạm Nguyễn Long Thành
21.22 13
78 21.22 13
81 21.17 9
82
votranngocvy
Võ Trần Ngọc Vy
20.62 13
83 1376 20.61 14
84 1339 20.23 16
85 18.10 10
86 17.95 9
87 17.49 9
88 17.17 7
89
trngphcou06
Phan Hữu Trọng Phúc
17.02 11
90 16.98 6
91 16.61 9
92
minhkhoaitknine
Nguyễn Minh Khoa
16.28 6
93 16.03 6
94
Thư
Thư
15.76 10
95 15.40 9
96 14.38 5
97 14.35 7
98 14.10 4
99 13.98 4
100
thinhcute
Hoang Duc Thinh
13.89 4