Rank Username Points Problems
1 2107
ti21_phnam
Hello!
208.47 206
2 2107
nhamtan
Tấn lớp 9
38.29 15
3 2090 0.00 0
4 2072 207.57 213
5 2052
thenymphsofdelphi
Tran Xuan Bach
0.00 0
6 2051
vanhjjsdj
Chóp 1 búp bẩn
3.10 1
7 2050
__
23.51 9
8 2034 266.46 366
9 2020 0.00 0
9 1937 0.00 0
11 1933 221.23 229
12 1921
MQAnh
Mai Quoc Anh
0.00 0
12 1916
Memories
ki niem
0.00 0
14 1911
NK
Phạm
115.56 65
15 1894
SolraTCDN
Solra Neubauler
18.47 7
16 1891 253.93 339
17 1885 28.75 11
18 1884
Flower_On_Stone
Nguyễn Đức Thuận
0.00 0
19 1883
DeadInside
Not DeadOutside
41.09 15
20 1880 253.36 332
21 1878 42.43 17
22 1858
stormgamming
Nguyễn Ngọc Hưng
91.22 42
23 1849
Asamai
Bảo Quý Định Tân
0.00 0
24 1846
l4adeveloper
Lê Quốc Anh
58.74 32
25 1825 297.89 477
26 1818
hmanh2007
Hoàng Minh Anh
3.10 1
27 1812
letangphuquy
Lê Tăng Phú Quý
0.00 0
28 1810 17.54 6
29 1805 41.85 20
30 1797
anbatocom
BẮP DỮ BẢN KHAO
47.34 34
31 1789
tronganhnguoc
kẹo con yêu đời
65.84 48
32 1789 109.26 71
33 1787 7.95 2
34 1785
zobin
Thiên Mai Nhật Linh
0.00 0
34 1783
_tree
to mist with love
0.00 0
36 1781 173.06 153
37 1775 3.73 4
38 1775 1.90 1
39 1770
HPhat
Nguyễn Huỳnh Huy Phát
191.29 206
40 1770 0.90 0
41 1749
SanguineChameleon
Kami Leon
0.00 0
41 1747
hieupham1103
Lee Mei Po
0.00 0
43 1746 16.71 7
44 1735 0.00 0
45 1730 251.63 339
46 1730 0.00 0
46 1728 0.00 0
46 1725 0.00 0
46 1722 0.00 0
46 1709 0.00 0
46 1707
Dinhquang06
Dinh Quy Quang
0.00 0
46 1704 0.00 0
46 1693
_etou133
Tô Nguyễn Đức Bằng
0.00 0
46 1689 0.00 0
55 1685
1e9_in_1_sec
Nguyễn Ngọc Tỷ
2.21 1
56 1679
baoquoc
Dương Quốc Bảo
15.40 5
57 1679 233.54 286
58 1678 26.89 13
59 1678 159.67 147
60 1671
ntuanvu89
Nguyễn Tuấn Vũ
0.00 0
61 1670
HThinh
Trần Thịnh
27.05 11
62 1666
helloc11
Lê Nhất Duy
7.01 3
63 1663 13.27 5
64 1657
neifuisan
Đào Huỳnh Gia Huy
194.59 210
65 1656 28.49 12
66 1655 79.28 58
67 1654 0.00 0
68 1654 2.40 1
69 1653
FAKER_LOVE
ꀤ꒒ꌩ2003
38.12 18
70 1650 0.00 0
71 1645 195.50 214
72 1643 0.00 0
72 1634
DongHa
Đồng Đại Hà
0.00 0
74 1630 238.52 283
75 1629 0.15 0
76 1624 17.14 9
77 1624 0.00 0
78 1619
ngvu0407
Zincate
20.70 10
79 1616 6.59 3
80 1616
techquick2006
Tăng Chấn Hồng
137.12 134
81 1616
hungeazy08
Nguyễn Thái Hưng
10.78 6
82 1615
nguyennhuttruong53
Nguyen Nhut Truong
61.57 43
83 1612
KAZU
Nguyễn Thanh Huy
0.00 0
84 1611
DL_DinhVuMinhHung2k8
Dinh Vu Minh Hung
21.37 11
85 1606 15.75 7
85 1601
KoMaSanVns
KoMaSan
15.75 7
87 1599
minu2k5
Nguyễn Hoàng Bảo Minh
125.11 117
88 1598 0.00 0
89 1597
hoanglinh142007
Nguyễn Hoàng Linh
18.11 8
90 1595
Kiet07
Mai Tuấn Kiệt
12.63 6
91 1590 183.02 187
92 1589
lorq
Võ Quốc Hưng
23.20 11
93 1585
duongquanga3k27
Dương Thế Quang
73.08 52
94 1584 0.00 0
95 1583
laocai
laocai
5.54 2
96 1578 0.00 0
97 1574
duyanhloveav
Hán Duy Anh
58.46 29
98 1574 0.00 0
98 1573 0.00 0
98 1569 0.00 0