Rank Username Points Problems
1 2184
__
23.51 9
2 2121
nhamtan
Tấn lớp 9
38.29 15
3 2107
ti21_phnam
Hello!
210.75 210
4 2090 0.00 0
5 2072 214.46 227
6 2052
thenymphsofdelphi
Tran Xuan Bach
0.00 0
7 2051
vanhjjsdj
Chóp 1 búp bẩn
3.10 1
8 2034 294.77 467
9 2020 0.00 0
9 1937 0.00 0
11 1933 223.70 234
12 1921
MQAnh
Mai Quoc Anh
0.00 0
12 1916
Memories
ki niem
0.00 0
14 1911
NK
Phạm
115.56 65
15 1894
SolraTCDN
Solra Neubauler
18.47 7
16 1891 256.21 346
17 1885 28.75 11
18 1884
Flower_On_Stone
Nguyễn Đức Thuận
0.00 0
19 1883
DeadInside
Not DeadOutside
41.09 15
20 1880 257.93 346
21 1878 42.43 17
22 1858
stormgamming
Nguyễn Ngọc Hưng
91.22 42
23 1849
Asamai
Bảo Quý Định Tân
0.00 0
24 1846
l4adeveloper
Lê Quốc Anh
64.11 36
25 1825 303.78 505
26 1823
HPhat
Nguyễn Huỳnh Huy Phát
192.26 208
27 1818
hmanh2007
Hoàng Minh Anh
3.10 1
28 1812
letangphuquy
Lê Tăng Phú Quý
0.00 0
29 1810 17.54 6
30 1805 41.85 20
31 1797
anbatocom
BẮP DỮ BẢN KHAO
47.34 34
32 1789
tronganhnguoc
kẹo con yêu đời
69.92 52
33 1789 113.08 74
34 1787 7.95 2
35 1785
zobin
Thiên Mai Nhật Linh
0.00 0
35 1783
_tree
to mist with love
0.00 0
37 1781 175.90 158
38 1775 3.73 4
39 1775 1.90 1
40 1770 0.90 0
41 1764
gautrang
i love her
12.14 5
42 1752 268.71 384
43 1749
SanguineChameleon
Kami Leon
0.00 0
43 1747
hieupham1103
Lee Mei Po
0.00 0
45 1746 16.71 7
46 1735 0.00 0
46 1730 0.00 0
46 1728 0.00 0
46 1725 0.00 0
46 1722 0.00 0
46 1709 0.00 0
46 1707
Dinhquang06
Dinh Quy Quang
0.00 0
53 1707
lco_khomcop
Tuwii
54.69 31
54 1704 0.00 0
54 1693
_etou133
Tô Nguyễn Đức Bằng
0.00 0
54 1689 0.00 0
57 1685
1e9_in_1_sec
Nguyễn Ngọc Tỷ
2.21 1
58 1679 235.81 292
59 1679
baoquoc
Dương Quốc Bảo
15.40 5
60 1678 184.05 186
61 1678 26.89 13
62 1671
ntuanvu89
Nguyễn Tuấn Vũ
0.00 0
63 1670
HThinh
Trần Thịnh
27.05 11
64 1666
helloc11
Lê Nhất Duy
7.01 3
65 1663 13.27 5
66 1656 28.49 12
67 1655 86.75 64
68 1654
Vương_Phy2003
Lê Nguyễn Phương Vy
2.40 1
69 1654 0.00 0
70 1653
FAKER_LOVE
ꀤ꒒ꌩ2003
38.12 18
71 1650 0.00 0
72 1645 195.50 214
73 1643 0.00 0
73 1634
DongHa
Đồng Đại Hà
0.00 0
75 1630 238.90 284
76 1629 0.15 0
77 1624 17.14 9
78 1624 0.00 0
79 1619
ngvu0407
Zincate
25.75 13
80 1616 6.59 3
81 1616
techquick2006
Tăng Chấn Hồng
137.13 134
82 1616
hungeazy08
Nguyễn Thái Hưng
10.78 6
83 1615
nguyennhuttruong53
Nguyen Nhut Truong
71.63 54
84 1612
KAZU
Nguyễn Thanh Huy
0.00 0
85 1611
DL_DinhVuMinhHung2k8
Dinh Vu Minh Hung
27.11 14
86 1609 71.98 52
87 1606 15.75 7
87 1601
KoMaSanVns
KoMaSan
15.75 7
89 1599
minu2k5
Nguyễn Hoàng Bảo Minh
125.11 117
90 1598 0.00 0
91 1597
hoanglinh142007
Nguyễn Hoàng Linh
29.61 15
92 1595
Kiet07
Mai Tuấn Kiệt
12.63 6
93 1590 183.53 188
94 1589
lorq
Võ Quốc Hưng
23.20 11
95 1585
duongquanga3k27
Dương Thế Quang
73.08 52
96 1584
neifuisan
Đào Huỳnh Gia Huy
206.10 233
97 1584 0.00 0
98 1583
laocai
laocai
5.54 2
99 1578 0.00 0
100 1574
duyanhloveav
Hán Duy Anh
58.46 29