5

NGĂM X CLAOJ : CHARITY CODING MARATHON “ĐƯỜNG ĐẾN LA NGÂU” - PHASE 2

posted on July 23, 2023, 8:46 p.m.

🌻Ngăm và CLAOJ xin trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của anh Nguyễn Đức Thuận - một trong những cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng lập trình thi đấu Việt Nam.

🌻Tính đến thời điểm hiện tại, cuộc thi Charity Coding Marathon “Đường đến La Ngâu” của Ngăm x CLAOJ đã được sự tham gia nhiệt liệt của các bạn. Chúng mình rất lấy làm biết ơn vì sự ủng hộ ấy. Chúng mình xin được phép cập nhật thêm một số thông tin về Phase ~2~ của cuộc thi:

🌻Link contest: https://claoj.edu.vn/contest/claoj_ngam

  • Các bài tập trong đợt ~2~ của contest sẽ có độ khó cao hơn đợt ~1~.
  • Nhằm để contest thêm phần kịch tính và hấp dẫn, chúng mình sẽ bổ sung bài mới theo từng ngày. Cụ thể:
    • Ngày thứ nhất ~(24/7)~ chúng mình sẽ đăng ~2~ bài.
    • Các ngày còn lại, mỗi ngày lúc ~8:00~ chúng mình sẽ đăng thêm ~1~ hoặc ~2~ bài tập cho đến hết ngày ~26/7~.
    • Các bài tiếp theo sẽ có số điểm ~> 100~.
  • Cập nhật về việc góp quỹ: Mỗi bài nộp AC ứng với ~7.000~đ được góp vào quỹ Chuyến đi Nắng của Ngăm. Điều này cũng được áp dụng với các bài tập ở Phase ~1~. (~5.000~đ của CLAOJ và ~2.000~đ do anh Nguyễn Đức Thuận tài trợ).

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.