HSG12 Long An 2010 - Bài 2

View as PDF


Comments

Please read the guidelines before commenting. • 1
  QQQuyet  commented on Dec. 12, 2021, 8:03 p.m.

  khi nào ra đề, ad có thể thêm giới hạn đầy đủ 1 tí được ko ạ :<


  • 0
   ti21_phnam  commented on Dec. 13, 2021, 4:48 p.m.

   Quyết Phan Ngọc


   • 0
    QQQuyet  commented on Jan. 27, 2022, 7:16 p.m.

    sao bạn biết tên mình thế :)


  • 0
   dinhwe2612  commented on Dec. 13, 2021, 10:10 a.m.

   Đề tỉnh mình v á, bạn thấy bài nào thiếu báo cáo ad cập nhật


   • 1
    BvoJa  commented on Dec. 13, 2021, 12:10 p.m.

    khi nào trường mình mới thi để chọn đi thi tỉnh vậy bạn


    • 0
     dinhwe2612  commented on Dec. 13, 2021, 2:54 p.m.

     K biết bạn trường nào chứ trường của mình thi chọn 11 12 thi tỉnh r á