HSG12 Long An 2021 - Bài 3

View as PDF


Comments

Please read the guidelines before commenting.  • 0
    admin  commented on April 11, 2022, 5:47 p.m. edited

    Bài này đã được mình cập nhật phương thức nhập xuất cho giống với đề bài gốc (nhập từ HVDEP.INP, xuất ra HVDEP.OUT). Do bài này có nhiều bạn đã AC rồi, nên các bài nộp cũ mình vẫn giữ nguyên kết quả, từ các bài nộp sau các bạn hãy nhập xuất theo file đề bài yêu cầu nhé!