Tổng lũy thừa

View as PDF


Comments

Please read the guidelines before commenting. • 0
  vanhhn  commented on Nov. 16, 2023, 11:41 a.m.

  Dữ liệu vào là n trước m sau


  • 1
   Quang_Anh  commented on Nov. 23, 2023, 1:48 p.m.

   Ồ! Vậy sao, cảm ơn bạn nhé!