Đếm nghịch thế

View as PDF


Comments

Please read the guidelines before commenting.  • 0
    CPDISCIPLINE  commented on July 22, 2023, 10:01 p.m.

    Dạ bài này có trên codeforces không ạ. Nếu có cho em xin nguồn với ạ