THT Long An 2023 - Bảng C - Bài 1

View as PDF


Comments

Please read the guidelines before commenting.  • 2
    lds  commented on May 3, 2023, 9:23 a.m.

    Bộ test không full được ~10^9~ là do có giới hạn thời gian. Thường thì tỉnh mình thi chính thức sẽ không có Time Limit nên với code trên ngoài thực chiến vẫn AC trong khoảng 10-15s