THT Long An 2023 - Bảng C - Bài 2

View as PDF


Comments

Please read the guidelines before commenting.  • 2
    lds  commented on May 1, 2023, 4:24 p.m.

    Mình mới tập sinh test thôi nên bạn nào thấy nó kì kì thì send ticket nha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và làm bài.

    Chúc một ngày code hông bug.