THT Long An 2023 - Bảng C - Bài 3

View as PDF


Comments

Please read the guidelines before commenting. • 1
  ti21_phnam  commented on May 2, 2023, 10:00 p.m.

  Ước j được giải cao như lds


  • 1
   lds  commented on May 2, 2023, 11:02 p.m.

   Uoc gi được đi xem VOI


 • 1
  lds  commented on May 2, 2023, 7:33 p.m.

  Phương trong này là haruxne đó mọi người


  • 2
   haruxne  commented on May 2, 2023, 8:02 p.m.

   Phương nào bật đèn á chứ Phương này xưa giờ chỉ biết tắt đèn đi ngủ thoi ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ


 • -1
  lds  commented on May 2, 2023, 3:44 p.m.

  bạn haruxne không ngựa ngựa bật đèn là chúng ta không cần phải code rồi