HSG12 Long An 2021 - Bài 6

View as PDF


Comments

Please read the guidelines before commenting.  • 0
    admin  commented on April 11, 2022, 5:39 p.m.

    Bài này mình vừa cập nhật nhập xuất bằng file, cho đúng với đề bài gốc (nhập từ file WIFI.INP, xuất ra file WIFI.OUT). Các bạn đã nộp và AC vui lòng nộp lại để được tính điểm nhé!