HSG12 Long An 2015 - Vòng 2 - Bài 2

View as PDF


Comments

Please read the guidelines before commenting.  • 0
    BJMinhNhut  commented on Dec. 12, 2021, 1:23 p.m.

    Bài này đã được cập nhật định nghĩa cho ô ~(i, j)~: Ô vuông ở cột ~i~ dòng ~j~ được kí hiệu là ~(i, j)~.