Thi thử HSG Tỉnh (THCS)


Problems

# Problem Points AC Rate # AC Editorials
1 Số nhỏ nhất trong xâu 7p 33.3% 2 Editorial
2 Tế bào X 7p 0.0% 0 Editorial
3 Người nhện siêu đẳng 6p 0.0% 0 Editorial

Mô tả

Contest được tổ chức nhằm mục đích giúp các bạn học sinh chuẩn bị cho kì thi HSG cấp tỉnh năm học 2022-2023.

Thể lệ

 • Contest kéo dài ~2~ tiếng ~30~ phút, gồm ~3~ bài tập có độ khó tương đương độ khó của đề HSG tỉnh.
 • Mỗi bài có tối đa ~2~ lần nộp.
 • Trong thời gian diễn ra contest, các bài nộp sẽ được chấm với pretest.
 • Sau khi kết thúc contest, các bài nộp sẽ được chấm lại với bộ test chính thức.
 • Lưu ý: việc đúng toàn bộ pretest sẽ không đảm bảo việc đúng toàn bộ test chính thức.
 • Contest sẽ có tính rating trên hệ thống dành cho các bạn đang có rating ~<1500~.

Comments

Please read the guidelines before commenting. • 0
  admin  commented on April 9, 2022, 7:04 p.m. edited

  Các bạn học sinh THPT vui lòng chuyển qua contest THPT nhé.