Thi thử HSG Tỉnh Vòng 1 (THPT)


Problems

# Problem Points AC Rate # AC Editorials
1 Số nhỏ nhất trong xâu 10p 54.1% 20 Editorial
2 Phỏng đoán của Goldbach 10p 60.6% 20 Editorial
3 Sửa chữa đường xá 10p 59.1% 13 Editorial
4 Biến đổi mảng 10p 6.5% 2 Editorial
5 Người nhện siêu đẳng 10p 0.0% 0 Editorial

Mô tả

Contest được tổ chức nhằm mục đích giúp các bạn học sinh chuẩn bị cho kì thi HSG cấp tỉnh năm học 2022-2023.

Thể lệ

  • Contest kéo dài ~3~ tiếng, gồm ~5~ bài tập có độ khó tương đương độ khó của đề HSG tỉnh.
  • Mỗi bài có tối đa ~2~ lần nộp.
  • Trong thời gian diễn ra contest, các bài nộp sẽ được chấm với pretest.
  • Sau khi kết thúc contest, các bài nộp sẽ được chấm lại với bộ test chính thức.
  • Lưu ý: việc đúng toàn bộ pretest sẽ không đảm bảo việc đúng toàn bộ test chính thức.
  • Contest sẽ có tính rating trên hệ thống.

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.