Rank Username Points ▾ Problems
1 1419 283.96 425
2 1435
haruxne
Phan Nhật Lam Phương
278.68 408
3 1795 274.34 389
4 1853 247.10 319
5 1880 246.75 313
6 1971
votranngocvy
Võ Trần Ngọc Vy
238.33 299
7 1679 230.45 278
8 1630 227.61 270
9 1666 215.45 257
10 1933 215.09 216
11 2107 205.60 200
12 1645
minhanh
Nguyễn Minh Anh
195.02 213
13 1770
HPhat
Nguyễn Huỳnh Huy Phát
190.26 204
14 1712
neifuisan
Đào Huỳnh Gia Huy
190.06 201
15 1418
thanhnguyen0403
Nguyễn Minh Thành
186.07 186
16 2072
sangph2612
Phạm Thanh Sang
185.24 175
17 1590 183.02 187
18 1451 182.54 174
19 1781
JackTor_Guy
Jack Người Tỏi
165.69 144
20 1026
ductan116
Nguyễn Huỳnh Đức Tân
162.19 141
21 1475 158.60 150
22 1393 158.13 151
23 1678 153.88 138
24 1616
techquick2006
Tăng Chấn Hồng
137.12 134
25 1528
ConHeoỤcỊch
Nguyễn Trực Phúc
133.94 125
26 1276
hnka1982006
Hà Ngọc Khánh An
130.50 114
27 1599
minu2k5
Nguyễn Hoàng Bảo Minh
121.92 112
28 2042
NK
Phạm
115.56 65
29 1063 113.59 99
30 111.20 87
31 1789 109.26 71
32 106.62 101
33 1283
Lâm
Huỳnh Minh Lâm
100.75 95
34 1319 100.41 104
35 1106
injeolmi
Loopy
99.63 65
36 1487 85.97 59
37
minhnhut
Nhựt
81.90 60
38 1331
minhtrieu12345
MinHee lowkey trầm tính
80.71 72
39
Tailord
Nguyễn Thành Tài
79.63 76
40 1176 77.48 56
41 1629
buon_choi96
Nguyễn Bảo Long
76.80 55
42 1845
stormgamming
Nguyễn Ngọc Hưng
76.02 31
43 1221 74.56 36
44 1135
huycaotientran23112003
TRẦN CAO TIẾN HUY
74.29 59
45 1230 70.97 46
46
Paulnguyen
Nguyễn Tùng Anh
70.05 47
47 1547 69.28 43
48 1428
Mo_bien
Phương Toàn
68.53 65
49 1457
duongquanga3k27
Dương Thế Quang
64.36 44
50 1283 63.70 33
51 1401 60.14 48
52 1326
chithiendon
Chí Thiện Đòn
58.96 52
53 1425
duyanhloveav
Hán Duy Anh
58.46 29
54
baominh1802
Nguyễn Hoàng Bảo Minh
57.39 46
55 1240 54.54 64
56
nari0508
Nari
54.26 37
57 1169
Haulolicopter
Phạm Phúc Hậu
52.67 47
58 48.39 17
59 47.65 37
60 1350 47.15 22
61 1158 46.38 44
62 1781
l4adeveloper
Lê Quốc Anh
45.57 21
63 1373 45.39 26
64 1167 44.13 33
65 940 43.37 28
66 42.59 20
67 1072 42.42 30
68
Corn
ngoc_thy
42.27 30
69
LMV
Võ Quốc Anh Khôi
41.69 30
70 1883
DeadInside
Not DeadOutside
41.09 15
71
help
Lê Anh khoa 10TI
39.24 27
72
tuanduchp90
Bạn Bảo giấu tên
39.05 24
73
Tambietnhe
Hayate
38.88 18
74
HungThinhT1K22
Đặng Lê Hưng Thịnh
38.24 27
75
Quang_Anh
Nguyễn Ngô Hoàng Anh
38.06 26
76 1491 37.68 18
77
ILovveyyou
ILovveyyou
34.31 14
78 1466 34.09 18
79 33.72 23
80 32.56 16
81 953 32.06 23
82 1337
tronganhnguoc
nguoiYlaai?
31.55 19
83
ptra
ptra tin 10
31.51 21
84
manh_str123
Duy Mạnh
29.97 14
85
PBao_TA
Phạm Nguyễn Gia Bảo
29.69 18
86
Anhdan1606
Nguyễn Hoàng Văn
29.57 19
87 1254
ryder37
Lucifer2306
29.15 15
88
pda7002
Phạm Duy Anh
29.10 19
89 1656 28.49 12
90
RaidenEi
Dương Phan Hữu Phước
28.37 18
91
hctdev
Hoàng Tâm
28.18 19
92 27.85 18
93
big
27.10 10
94
Vietphuong
Trần Việt Phương
26.36 17
95
TrongchongchongTS13
Nguyễn Phúc Vĩnh Trọng
25.56 17
96 1678 25.48 12
97 25.46 7
98 24.20 16
99 886
CPDISCIPLINE
Quan Nguyen
23.99 9
100 1024 23.55 14