CLAOJ Regular Contest 5 (Div. 1 + Div. 2)


Problems

# Problem Points AC Rate # AC Editorials
1 Mua đất 100p 24.7% 22 Editorial
2 Lái flycam 100p 51.5% 17 Editorial
3 Những viên kẹo 100p 11.7% 7 Editorial
4 Đếm nghịch thế 100p 0.0% 0 Editorial
5 Tô màu cho cây 100p 0.0% 0 Editorial

Announcements

When Title Description
June 25, 2023, 19:42 Update checker

Update: Bài Mua đất đã được update checker để chấm sai số chính xác hơn. Chúng mình đã rejudge toàn bộ các bài nộp.


Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.