CLAOJ Regular Contest 6 (Div. 1 + Div. 2)


Problems

# Problem Points AC Rate # AC Editorials
1 Bé tập đếm số 100p 71.4% 30
2 Chép bài 100p 25.8% 23 Editorial
3 Vòng tròn tình yêu 100p 41.8% 23
4 Căn lề 100p 12.4% 14 Editorial
5 Thẻ bài 100p 10.9% 11 Editorial

Announcements

When Title Description
August 13, 2023, 20:31 Bù giờ contest

Update: Trang web đã khắc phục được sự cố, chúng mình đã thêm 30 phút bù giờ vào thời gian contest. Chúng mình xin chân thành xin lỗi vì sự cố này và sẽ cố gắng khắc phục trong những contest sắp tới.


Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.