Tổng hợp đề thi tỉnh HSG12

Contest tổng hợp các đề thi tỉnh từ những năm trước, được tổ chức dành cho các bạn học sinh muốn ôn thi HSG tỉnh môn Tin học.

t-ng-h-p-thi-HSG-tin-h-c-l-p-12


Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.